Translate
';
Duamatik.com | Sitemizde her türlü islami bilgilere ulaşabilirsiniz.
Rastgele konu getir

Kuran-ı Kerim

Kur’an’da “bilgi”

Kur’an’ın sayfaları arasında her sorunun cevabını aramak veya din alimlerinin bilimsel konulara Kur’an ile cevap vermesini beklemek yanlıştır.... 

Kuran-ı Kerimin Nesilden nesil...

Kur’an’ı gerek Mekke ve gerekse Medine döneminde peygamberden bir vahiy katipleri grubu yazmış ve bu yazılanları sahabeden bir topluluk ezberlemiştir.... 

Kur’ân-ı Kerîm’in Düzeni

Kur’an yaklaşık 23 yılda parça parça indirilmiştir. 13 yıl kadar süren Mekke döneminde inen âyet ve sûreler daha çok İslâm inanç ve ahlâkı... 

Kur’an’ın toplanması

Ashab-ı Kiram (peygamberin değerli arkadaşları anlamında Arapça bir tamlama), Muhammed’in sağlığında Kur’an’ı yazmamıştır. Muhammed’in... 

“Kuran” kelimesini...

İslâm’ın kutsal kitabının özel adı olan Kur’an kelimesi, 58 âyette geçer. Ayrıca “kur’an” “okunan,okuyuş, okuma”... 

Hafız

Kur’an’ın bütün metnini ezberleyen ve uygun şekilde (tecvid) okuyabilen kişiye hafız denir. Hz. Muhammed ilk hafız olarak kabul edilir. Kur’an’ı... 

Kur’ân-ı Kerim’e i...

Kur’ân-ı Kerim’in, Müslümanlarca Hz. Muhammed’in risaletinin başında ilk olarak ‘indiği’ kabul edilen âyetleri şunlardır:... 

Cüz, sûre, âyet, vahiy

Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir. Kuran, “sûre” adı verilen bazı ana bölümden oluşur. Kur’an... 

Mushaf

Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir. “Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir... 

Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan...